Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Styrket nordisk samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap

Fem nordiske ministre med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap møttes i Oslo tirsdag. Ministrene ble enige om å styrke samarbeidet om skogbrann, nødkommunikasjon og stoffer og materiale med stort skadepotensial - såkalt CBRN.

De nordiske ministrene møttes i regi av det såkalte Haga-samarbeidet, et politisk samarbeid fra 2009. Formålet er å styrke samarbeidet med kriseberedskap for å sikre den enkelte nordiske borger et trygt samfunn.

– Haga-samarbeidet er viktigere enn på lenge. Et nytt og endret trusselbilde viser oss at samfunnssikkerhet krever samarbeid på kryss av grenser og stater, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

Fem nordiske statsråder

De andre deltagerne på møtet tirsdag var innenriksminister Mikael Damberg (Sverige), forsvarsminister Trine Bramsen (Danmark), justisminister Åslaug Arna Sigurdbjörndottir (Island) og innenriksminister Maria Ohisalo (Finland). Norge har hatt formannskapet for Haga-samarbeidet i 2019.

– I dagens møte har vi nordiske ministre blitt enige om Oslo-konklusjonene 2019, som bygger på styrking av det nordiske samarbeidet på tre viktige områder: Skog- og naturbrann, CBRN og nødkommunikasjon, sier Smines Tybring-Gjedde videre.

Oslo-konklusjonene 2019 (PDF)

På nødkommunikasjonsfeltet er det nordiske samarbeidet svært viktig – trusler, ulykker og naturkatastrofer forholder seg ikke til landegrenser – og da må verktøyene tilpasses dette. Norge, Sverige og Finland er de første landene i verden som kan kommunisere mellom sine nødnett for å samhandle bedre.

Nordisk skogbrann-/naturbrannsamarbeid bygger på de erfaringer de nordiske landene har gjort etter lange perioder med tørke og hete over store områder av Norden samtidig.

– Det er viktig å benytte de mulighetene som ligger foran oss i EUs sivilbeskyttelsessamarbeid og innen RescEU. Samarbeider vi om å få frem våre nordiske behov, oppnår vi sannsynligvis mye mer enn hva vi klarer hver for oss, sier Smines Tybring-Gjedde.

Store CBRN-hendelser skjer heldigvis ikke ofte, men dersom de inntreffer, kan det medføre svært alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø, materielle verdier og viktige samfunnsfunksjoner, i tillegg til å utløse ekstraordinære beredskapsressurser. CBRN omfatter kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer og nukleært materiale. De nordiske samfunnssikkerhetsmyndighetene drøfter konkrete tiltak, blant annet felles øvelser og bedre utnyttelse av kapasiteter.

Til toppen