Krever stopp i kamphandlingene i Sør-Sudan

De siste ukenes kamphandlinger i Sør-Sudan har ført til ytterligere 100.000 mennesker på flukt i eget land. Utenriksminister Børge Brende fordømmer bruddene på avtalen om våpenstillstand.

- Jeg fordømmer de siste ukenes åpenbare brudd på våpenstillstandsavtalen i Sør-Sudan. Folkets lidelser er enorme, vi krever at partene respekter den avtalen de har signert og forpliktet seg til gjentatte ganger. Det er ingen militær løsning på konflikten i Sør-Sudan. En løsning finnes kun ved forhandlingsbordet, sier utenriksministeren.

Kamphandlingene de siste ukene, særlig i delstaten Unity, har drevet mer enn 100.000 mennesker på flukt. Tusenvis har på nytt søkt beskyttelse i FNs leirer for internt fordrevne. Totalt sett er nå 1,5 millioner mennesker internt fordrevne og 500.000 på flukt i nabolandene. Røde Kors, Leger uten grenser og Flyktninghjelpen er blant de organisasjonene som har måttet stanse nødhjelpen i området og evakuere ansatte.

- De pågående kamphandlingene kan drive ytterligere store grupper på flukt, med enorme humanitære konsekvenser nå som hele Sør-Sudan går inn i regntiden. Kamphandlingene må opphøre umiddelbart, sier utenriksministeren.

- Ytterligere offensive militære operasjoner i Unity vil kunne føre til omfattende og uopprettelig skade. Jeg er særlig bekymret over mangelen på respekt for internasjonal humanitær rett. De stridende partene må sikre at sivilbefolkningen og humanitære hjelpearbeider ikke blir rammet, og tilgang for humanitær bistand sikres, sier Brende.

- Norge vil fortsette sitt engasjement i Troikaen (sammen med USA og Storbritannia) og gjennom den regionale samarbeidsorganisasjonen Igad for å finne løsninger på konflikten. Men en løsning forutsetter en umiddelbar stopp i kamphandlingene, understreker utenriksministeren.

Til toppen