Svar på spørsmål om det humanitære initiativet

Skriftlig spørsmål nr. 343 (2014-2015). Datert 11.12.2014

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra representanten Bård Vegar Solhjell om støtte til Sør-Afrika til gjennomføring av konferanse innen det humanitære initiativet.

Skriftlig spørsmål nr. 343 (2014-2015).
Datert 11.12.2014

 

Fra representanten Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren:

Vil regjeringen støtte videreføringen av det humanitære initiativet ved å signalisere norsk økonomisk og politisk støtte til Sør-Afrika for gjennomføring [av] neste konferanse, samt ta initiativ til opprettelse av en kjernegruppe med land som kan sikre videre framdrift innen det humanitære initiativet?

Begrunnelse:

«Det har nå blitt gjennomført tre konferanser om de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Mye takket være norsk lederskap er de humanitære konsekvensene nå oppe på den internasjonale dagsorden. Statene er enige om at risikoen ved atomvåpen er for høy og at konsekvensene ved bruk vil være fatale. Det er svært viktig at denne prosessen videreføres. I forrige ukes konferanse i Wien signaliserte Sør-Afrika i sitt innlegg at de vurderer å invitere til neste konferanse, men Sør-Afrika trenger visshet om økonomisk støtte for å kunne ta den beslutningen. Videre er det pekt på behovet for at en kjernegruppe av land tar spesielt ansvar for å sikre videre framdrift innen det humanitære initiativet.»

Utenriksministerens svar:

Konferansen i Wien om de humanitære konsekvensene av kjernevåpen var vellykket. Konferansen samlet nærmere 160 land om det humanitære initiativet, inkludert for første gang også Ikke-spredningsavtalens (NPT) kjernevåpenmakter USA og Storbritannia. Konferansen brakte en rekke substansielle og faktabaserte bidrag inn i debatten. Dette utdyper det humanitære initiativet slik det ble lansert i Oslo i mars 2013. 

Norge arbeider aktivt for at tilsynskonferansen for NPT i New York i april/mai 2015 skal bli så konstruktiv som mulig, og vil sammen med andre land bringe konklusjonene fra de humanitære konferansene dit. Temaet humanitære konsekvenser vil være på dagsordenen også etter tilsynskonferansen og Norge vil videreføre sitt aktive engasjement.

Regjeringen vil gi støtte til Sør-Afrika, dersom de beslutter å invitere til en ny konferanse basert på grunnlaget fra Oslo-konferansen. I sitt innlegg på Wien-konferansen pekte imidlertid også Sør-Afrika på tilsynskonferansen for NPT i april/mai 2015 som det neste naturlige møtested hvor humanitære konsekvenser av kjernevåpen kan drøftes.

Norge vil arbeide aktivt med det humanitære initiativet frem mot NPTs tilsynskonferanse. Gjennom den faktabaserte tilnærmingen som Norge har stått i spissen for, har vi kommet videre etter forrige tilsynskonferanse i 2010.

Til toppen