Svar på skriftlig spørsmål nr. 1290 fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen

Sysselsettingsandelen

Spørsmål:
«Hvor mange sysselsatte må det være i Norge for at sysselsettingsandelen i aldersgruppen 15-74 år i 2021 og 2025 skal være hhv. 72, 70, 68,7 og 67,3 pst.?»

Svar:
Dersom vi legger middelalternativet i SSBs befolkningsfremskrivninger til grunn, tilsvarer sysselsettingsandelene i spørsmålet et antall sysselsatte personer som oppsummert i tabellen nedenfor.

Tabell 1: Antall sysselsatte personer i hhv. 2021 og 2025 med gitt sysselsettingsandel. Gjennomsnitt for året 

                                                Antall sysselsatte personer

Sysselsettingsandel

2021

2025

72

         2 956 489

         3 030 005

70

         2 874 365

         2 945 838

68,7

         2 820 983

         2 891 130

67,3

         2 763 496

         2 832 213

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen