Svar på skriftlig spørsmål om åte i villsvinjakt

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Elin Tvete (Sp) om krav til type åte som kan benyttes til villsvinjakt, for å hindre bruk av bearbeidet mat som åte.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 533 fra representanten Elin Tvete

Det vises til Stortingets brev datert 12. desember 2019.

Stortingsrepresentant Elin Tvete har stilt følgende spørsmål til klima- og miljøministeren:

"Vil statsråden stille krav til type åte som kan benyttes til villsvinjakt for å hindre bruk av bearbeidet mat som åte?"

Spørsmålet er oversendt landbruks- og matministeren som rette vedkommende.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har nylig lagt fram Handlingsplan mot villsvin 2020-2024, der hovedmålet er minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område. Handlingsplanen er nå til vurdering i Landbruks- og matdepartementet og i Klima- og miljødepartementet.

Bruk av åte til villsvin er en effektiv jaktform som vil være viktig for å begrense villsvinbestanden. Fôring, der det legges ut større mengder mat med formål å øke overlevelse og reproduksjon til villsvin, er ikke forenlig med målet om færrest mulig villsvin.

Samtidig med utarbeidelsen av handlingsplanen har Miljødirektoratet hatt forskrift om utlegging av åte og fôring av vilt på høring med frist 15. oktober, hvor de har foreslått forbud mot fôring av villsvin.

Forskrift om utlegging av åte og fôring av vilt er fastsatt av Miljødirektoratet 17. desember og trer i kraft fra 1. januar 2020. Følgende fremgår av forskriften § 6:

"§ 6 Fôring og utlegging av åte til villsvin

         Det er ikke tillatt å fôre villsvin.

         Til villsvin er det kun tillatt å benytte åte i forbindelse med jakt, felling og fangst. Åte som legges ut til villsvin skal ikke være i større mengde enn at det normalt konsumeres i løpet av et døgns tid."

Denne forskriften regulerer ikke bruk av bearbeidet mat som åte. Jeg mener det er av underordnet betydning hva slags mat som brukes til åte, siden mengden åte som kan brukes er begrenset. Det viktigste er at vi nå får på plass et forbud mot fôring av villsvin, siden fôring kan bidra til flere villsvin og ikke færre.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad