Aktuelt

Svar på skriftlig spørsmål om BIONOVA

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Anna Molberg (H) om BIONOVA.

Svar på spm nr 693 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Anna Molberg - BIONOVA

Det vises til spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Anna Molberg den 15.12.2021. Representanten Molberg stiller følgende spørsmål:

"Hvordan ser statsråden foreløpig for seg innretningen på fondet Bionova, har statsråden noen tanker om hvor hovedkvarteret for forvaltningen av fondet skal ligge, vil statsråden også vurdere muligheten for etablering av et katapultsenter for utvikling og forskning på landbruksteknologi, og hvilke eventuelle andre ambisjoner har regjeringen for å utnytte mulighetene Norge har innen landbruksteknologi?"

I budsjettforliket med SV ble regjeringen enig om å opprette Bionova fra andre halvår 2022. I Hurdalsplattformen presenterte regjeringen at Bionova skal opprettes som et viktig verktøy for å nå målene i klimaavtalen mellom staten og jordbruket. Som en følge av budsjettforliket er vi nå enige om at Bionova også skal være et viktig verktøy for å sikre utvikling av bioøkonomien knyttet til både jordbruk, skogbruk og havbruk, herunder også bidra til biobasert sirkulærøkonomi, økt selvforsyning av fôr i jordbruk og havbruk og utvikling av løsninger for at avfall fra havbruksnæringen kan brukes som ressurs.

Regjeringen, og jeg som landbruks- og matminister, har store ambisjoner for Bionova. Vi skal utover vinteren og våren 2022 arbeide med hvordan Bionova kan innrettes på en best mulig måte, slik at Bionova blir det effektive virkemiddelet vi ønsker. Det er viktig at vi får utredet ulike alternativer tilstrekkelig, og derfor har vi foreløpig ikke trukket noen konklusjoner om verken innhold eller lokalisering. Jeg har merket meg at det er stor interesse for Bionova over hele landet, og vi tar alle innspill med oss i det videre arbeidet.

Med hilsen

Sandra Konstance Nygård Borch