Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om forskrift for obligatorisk individmerking av rein

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nancy P. Anti (Sp) - Om forskrift for obligatorisk individmerking av rein.

Svar på spørsmål nr. 1855 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Nancy P. Anti - Om forskrift for obligatorisk individmerking av rein

Stortingsrepresentant Nancy P. Anti har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til landbruks- og matministeren:

"Hvilke utredninger vil statsråden iverksette for å sikre at den tradisjonelle kunnskapen om reindrift og dyrevelferd som den samiske reindriftsnæringen besitter, blir godt nok ivaretatt under utforming av forskrift for obligatorisk individmerking av rein?"

Stortinget vedtok regjeringens forslag til endringer i reindriftsloven 13. juni 2019. Endringen som vil innføre obligatorisk individmerking vil ikke tre i kraft før praktiske og tekniske løsninger er på plass, og det er fastsatt forskrift om individmerking.

Det er mange elementer som må utredes i forkant av at en forskrift skal fastsettes og reindriftsnæringa vil bli invitert til å være med i arbeidet. Departementet ønsker å sette ned en arbeidsgruppe som skal vurdere alternative løsninger for hvordan individmerkingen skal gjennomføres, og konsekvenser av de ulike alternativene. Konsekvenser for dyrevelferd vil være en viktig del av vurderingen. For meg er det viktig at den tradisjonelle kunnskapen i reindriftsnæringen blir tatt med i dette arbeidet, og at vi får belyst alle relevante problemstillinger. 

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen