Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om informasjon fra Veterinærinstituttet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om informasjon fra Veterinærinstituttet.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1043 fra representanten Geir Pollestad

Stortingsrepresentant Geir Pollestad har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

«Stemmer det at departementet ikke på noe tidspunkt enten under prosessen med statsbudsjettet 2019 eller senere har fått informasjon fra Veterinærinstituttet (VI) om dårlig økonomi eller problem med å holde den desentraliserte strukturen oppe. Og hvordan vil statsråden følge opp denne manglende informasjonsflyten fra VI til departementet?

Veterinærinstituttet er finansiert ved bevilgninger over statsbudsjettet og ved inntekter fra forskning og oppdrag. Forskning og oppdrag bidrar med omtrent halvparten av inntektene og fører til at økonomien kan endres relativt mye fra år til år. I tillegg har Veterinærinstituttet vært utsatt for store økninger i pensjonskostnader på kort varsel.

Veterinærinstituttet har ved flere anledninger orientert departementet om at tilrettelegging for og flytting til Ås ville innebære ekstra kostnader. Instituttet har også orientert departementet om at det har vært vanskelig å få tilslag på forskningsprosjekter i grønn sektor. De har videre orientert om at de ikke har sett seg i stand til å finansiere ny obduksjonssal i Tromsø over eget budsjett nå.

I et møte med LMD den 3.12.2018 og i styringsmøtet med departementene den 4.12.2018 orienterte instituttet om prosjekter i forbindelse med behov for modernisering av virksomheten, flytting og etablering i nye lokaler i Ås. Nedbemanning eller endring av kontorstruktur ble ikke tatt opp av Veterinærinstituttet.

Departementet ble først muntlig orientert om den alvorlige budsjettsituasjonen for 2019 og at instituttet ville nedbemanne samt gjøre andre innsparingstiltak, i forbindelse med styremøter i Veterinærinstituttet i månedsskiftet januar / februar 2019. Det var egne møter om saken mellom Veterinærinstituttet og departementet på administrativt nivå den 31.1.2019 og den 8.2.2019.

Jeg innkalte styreleder til et møte den 19.2.2019 hvor jeg fikk forsikringer om at instituttets regionale enheter skulle opprettholdes og at innsparingstiltakene ikke vil gå ut over instituttets bidrag til beredskap eller kunnskap om statusen for vår gode dyrehelse.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen