Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om kutrener

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) om statsråden vil vurdere å innføre forskriftendringer som ikke tillater kutrener, og sørge for at dyrevelferden til kyra ivaretas frem til løsdriftskravet er på plass i 2034.

Svar på spørsmål nr. 372 fra stortingsrepresentant Une Bastholm

Stortingsrepresentant Une Bastholm har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"Mange nordmenn har et bilde av at melken vi drikker kommer fra frie og lykkelige kyr som beiter på grønne enger, men i følge Tine står halvparten av Norges kyr på bås. Ubehagelige støt fra kutreneren kan være stressende for dyr som allerede har store begrensninger i å tilfredsstille sine artstypiske behov. Vil statsråden vurdere å innføre forskriftendringer som

ikke tillater kutrener, og sørge for at dyrevelferden til kyra ivaretas frem til løsdriftskravet er på plass i 2034?"

Som representanten påpeker i begrunnelsen for spørsmålet, har allerede dagens regelverk krav om at det ved hold av storfe skal tas hensyn til dyras atferdsmessige og fysiologiske behov, og dyra skal beskyttes mot fare for unødig stress, smerte og lidelse. Dette gjelder også for kyr i fjøs med "kutrener", og bruk av slike innretninger er nøye regulert og skal ta hensyn til dyrevelferden.

Mattilsynet har gjennomgått holdforskriftene for storfe, svin, sau og geit og foreslått endringer som for tiden er til vurdering i departementet før høring. Mattilsynet foreslår noen presiseringer av regelverket for bruk av kutrener for ytterligere å ivareta dyrevelferden. Jeg vil vurdere Mattilsynets endringsforslag, men har ikke planer om å foreslå totalforbud mot bruk av kutrener.

Med hilsen

Bård Hoksrud

Til toppen