Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om omsetning av katte- og hundekjøtt

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FrP) om forbud mot omsetning av katte- og hundekjøtt.

Svar på spørsmål nr. 666 fra representanten Ulf Leirstein (FrP)

Stortingsrepresentant Ulf Leristein har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"Vil statsråden vurdere en tydeligere lovgivning og et klart forbud mot omsetning av katte- og hundekjøtt, som vil kunne sende et tydelig signal til de landene hvor slakting av disse dyrene er et stort problem?" 

Regelverket for handel med kjøtt og andre animalske produkter er harmonisert innen EØS. Hunde- og kattekjøtt er ikke godkjent som kjøtt etter EØS-regelverket. Det er derfor ulovlig etter matloven å servere kjøtt av hund og katt til andre eller omsette det på annet vis. Ifølge Mattilsynet vil slikt kjøtt ikke være omfattet av noe slags unntak fra regelverket og forskriftene som matloven hjemler. 

EØS-regelverket hindrer også import av hunde- og kattekjøtt til EØS-landene. 

Med hilsen 

Bård Hoksrud

Til toppen