Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 2031 fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik

Om skattlegging av fribilletter

Jeg viser til brev 2. august 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik:

«Hvor mye vil hhv. en gjennomsnittlig bussjåfør, en gjennomsnittlig bussjåfør i Møre og Romsdal, en gjennomsnittlig bussjåfør i Nordland og en gjennomsnittlig bussjåfør i Akershus betale ekstra i skatt som følge av skattlegging av fribilletter for seg selv og sin familie, og hvor mye vil staten hente inn totalt på slik skattlegging av fribilletter (proveny)?

Begrunnelse:
Ifølge Klassekampen 1. august har regjeringen nå gjort en endelig beslutning om å iverksette vedtaket om å skattlegge bussjåførenes fribilletter. Med det viser regjeringen nok en gang at den ikke lytter til vanlige arbeidsfolk. Senterpartiet har flere ganger advart mot vedtaket og har tre ganger fremmet forslag om å reversere det. Jeg vil be statsråden gjøre rede for konsekvensene vedtaket har for den enkelte bussjåfør. Det må fremlegges ett regnestykke som tar utgangspunkt i at alle bussjåfører fortsatt ønsker å motta fribilletten og ev. et annet regnestykke som tar utgangspunkt i at noen ønsker å frasi seg fribilletten og det verditap dette vil utgjøre for dem.»

Svar:
All lønn skal i utgangspunktet beskattes som lønn, og naturalytelser – fordeler og goder du får gjennom jobben i en annen form enn kontant betaling – er lønn. Naturalytelser som innberettes og skattes av, gir samtidig økte rettigheter i folketrygden. Det innebærer større utbetalinger av pensjon, sykepenger og foreldrepenger, dersom man har behov for det. De nye reglene for naturalytelser skal sørge for klarere regler, likere behandling av arbeidstakere på tvers av næringer og bedre etterlevelse. 

Vi har lyttet til transportnæringen, som har fått utsatt frist til 1. januar 2020 med å tilpasse de eksisterende ordningene sine til det nye regelverket. Dette vil gi næringen den tiden de har bedt om til å etablere gode løsninger og tilpasse frikortene til det nye regelverket.

Bussjåfører kan fra 2020 fortsatt motta frikort fra arbeidsgiver med en verdi av inntil 10 000 kroner skattefritt. Kun beløp ut over dette er skattepliktig. Departementet kjenner ikke detaljene i frikortordninger som gjelder i ulike busselskap og har derfor ikke grunnlag til å si noe om konsekvensene for den enkelte bussjåfør.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen