Svar på spm. 919 fra stortingsrepresentant Terje Aasland

Om endringer i avskrivningsreglene for vindkraft

Jeg viser til brev 27. april fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Terje Aasland:

«Jeg viser til Stortingets vedtak om nye avskrivingsregler for vindkraft, og den etterfølgende prosessen med ESA notifisering.

Har statsråden kjennskap til noe som gjør at Stortingets vedtak om at ordningen gjelder i fra 2015 ikke kan gjennomføres?»

Svar:
Det fremgår av høringsnotat 16. februar 2015 om gunstigere avskrivningsregler for vindkraft at iverksettelse av ordningen er avhengig av godkjennelse fra ESA. Så fremt ESA godkjenner ordningen, vil den gjelde fra 1. januar 2015.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen