Dokument

Svar på spørsmål om problematisk innhold i palestinske skolebøker

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou om hvilken fremgang det har vært i dialogen om å fjerne problematisk og hatefult innhold i palestinske skolebøker og studiehefter.

Skriftlig spørsmål nr. 2213 (2022-2023)
Datert 12.05.2023

Fra representanten Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren:

10. mai 2023 vedtok et stort flertall i EU-parlamentet (421 for, 151 imot, 5 avstod) en uttalelse hvor de «beklager det problematiske og hatefulle innholdet i palestinske skolebøker og studiehefter som fortsatt ikke er fjernet». «Vi har god dialog med de palestinske selvstyremyndighetene om innholdet i de palestinske skolebøkene,» sa utenriksministeren i Stortinget 13. desember 2022. Kan utenriksministeren beskrive hvilken fremgang det har vært på dette området siden den gang?

Utenriksministerens svar:

Norge finansierer ikke palestinske skolebøker eller utformingen av disse, men vi ser positivt på at det fra ulikt hold arbeides med å forbedre palestinsk skolepensum. Norge og andre sentrale givere til utdanningssektoren har over flere år hatt en løpende, tett og god dialog med Den palestinske selvstyremyndigheten om dette. Det tyske Georg Eckert-instituttet kom i 2021 med en rapport om innholdet i det palestinske skolepensumet. Rapporten viser til tydelige forbedringer i skolepensumet i tidsperioden 2017-21. Omfanget av problematisk innhold i bøkene er redusert, og det er lagt større vekt på bl.a. demokrati, mennesekrettigheter og likestilling.

Det er likevel  fortsatt rom for forbedringer. Dette er Den palestinske selvstyremyndigheten klar over, og vi fortsetter dialogen med dem for å bidra til ytterligere fremgang og utvikling av palestinsk skolepensum.  

Det er samtidig viktig å understreke at  palestinske barn og unges holdninger ikke bare formes gjennom skolepensumet. Israelske militære styrker rykker ofte inn i palestinske områder. På vei til og fra skolen blir mange palestinske barn og unge utsatt for trakassering og vold, og begrenses av kontrollposter. Mange barn blir arrestert, noen mens de er på skolen. Barn opplever at hjemmet eller skolen deres blir revet. Ifølge Unicef ble 53 palestinske barn drept som følge av konflikt-relatert vold i 2022. Dette er den daglige realiteten for barna som vokser opp under en pågående okkupasjon.