Svar på spørsmål om egyptiske menneskerettsaktivister

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV)  om hva den norske regjering gjør for å støtte opp om egyptiske menneskerettighetsorganisasjoner og få frigitt aktivistene som er blitt arrestert.

Spørsmål til skriftlig besvarelse nr.608 (2021-2022).
Datert 30.11.2020

Fra representanten Lars Haltbrekken (SV) til utenriksministeren:
Spørsmål: Hva gjør den norske regjering for å støtte opp om de egyptiske menneskerettighetsorganisasjonene og få frigitt aktivistene som er blitt arrestert?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen deler bekymringen for den alvorlige situasjonen for menneskerettighetsforkjempere i Egypt.

Vi følger saken knyttet til arrestasjonen av de tre ansatte i Egyptian Initiative for Personal Rights nøye, og den er høyt prioritert. Mohammad Basheer, Gasser Abdel-Razek og Karim Ennarah ble arrestert etter et møte 3. november med utenlandske diplomater, deriblant norske. Vår ambassade har fulgt opp saken aktivt, i tett koordinering med andre lands ambassader for å bidra til løslatelsen. Norges ambassadør har tatt opp saken med egyptiske myndigheter og understreker vår bekymring på ulike nivå og langs flere spor. Vi har også tatt opp saken med Egypts ambassadør i Norge, og vi har samtaler med menneskerettighetsorganisasjonene om hvordan vi best kan bidra til en løsning.

Basheer, Abdel-Razek og Ennarah ble 3. desember løslatt mot kausjon, men det er fremdeles betydelige uklarheter rundt grunnlaget for løslatelsene og videre forløp. Utenriksdepartementet og ambassaden vil fortsette å følge saken tett og fortløpende vurdere hensiktsmessige tiltak og kanaler, inkludert multilaterale arenaer, for videre oppfølging. Saken er alvorlig og prinsipielt viktig og har med rette fått stor internasjonal oppmerksomhet. Jeg konstaterer at mange av FNs spesialrapportører har engasjert seg i saken, noe som også er viktig i denne situasjonen.

Innsats for menneskerettighetene er en sentral del av norsk utenrikspolitikk og beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere er høyt prioritert innenfor den norske menneskerettighetssatsingen. Norge bidrar både med økonomisk og politisk støtte, opplæring og internasjonalt pådriverarbeid, i tillegg til at vi har en ledende rolle i utviklingen av det normative rammeverket for menneskerettighetsforsvarere. Ambassaden i Kairo arbeider systematisk med menneskerettighetsspørsmål, inkludert enkeltsaker som gjelder menneskerettighetsforsvarere som den samarbeider med. Norges anbefalinger til Egypt under landhøringen (UPR) i Menneskerettighetsrådet i 2019 er fortsatt rammeverket for vår innsats for å bedre situasjonen. Under landhøringen kom Norge bl.a. med tydelige anbefalinger om respekt for ytringsfriheten, besøk av FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforsvarere, om innføring av et moratorium på henrettelser og beskyttelse mot tortur.  Menneskerettighetene var et helt sentralt tema i samtalene med min egyptiske kollega da jeg besøkte Egypt i mars 2019.