Svar på spørsmål om Sharawi-flyktningene i Algerie

Skriftlig spørsmål nr.134 (2015-2016)

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Trine Skei Grande (V) om hva Norge vil gjøre for å møte anmodningen fra FNs høykommissær for flyktninger om hjelp til de flomrammede leirene til Sharawi-flyktningene i Algerie.

Skriftlig spørsmål nr.134 (2015-2016).
Datert 30.10.2015

Fra representanten Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren:
Hva vil statsråden gjøre for å møte anmodningen fra FNs høykommissær for flyktninger om hjelp til de flomrammede leirene til Sharawi-flyktningene i Algerie, og vil det bli tatt et selvstendig initiativ fra norske myndigheter om å bistå spesielt i den humanitære katastrofen som står for døren i flyktningeleirene?

Utenriksministerens svar:
Sahrawi-flyktningene i Algerie lever under svært vanskelige forhold og vi vet at deres situasjon gikk fra vondt til verre etter de kraftige regnskyllene i oktober. Dette er en av verdens glemte kriser. Redde liv, lindre nød og sikre humanitære beskyttelse av sivile rammet av krise og konflikt er en helt sentral del av norsk utenrikspolitikk. Vår humanitære innsats konsentreres om land der det er store udekkede behov og der Norge har spesielle forutsetninger til å bidra. Akutte og omfattende kriser i Midtøsten og Afrika har gjort at regjeringen har tatt et krafttak og økt de humanitære budsjettene til et historisk høyt nivå. Vi ønsker å hjelpe så mange som mulig på best mulig måte.

Regjeringen er opptatt av at det i verden i dag er flere alvorlige glemte humanitære kriser som ikke får den oppmerksomheten de fortjener. I tillegg til Sahrawi-flyktningene i Algerie, er andre eksempler på dette situasjonen i Jemen, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og i Sahel der over 28 millioner mennesker trenger humanitær bistand. Regjeringen bevilget så sent som i august i år 50 millioner kroner ekstra til flere av disse krisene.

Vi følger nøye med på Sahrawi-flyktningenes situasjon og vet at situasjonen er forverret etter oversvømmelsene i oktober. Norge bidrar allerede: Norcap har sekondert én person og UD finansierer en ernæringsekspert for Kirkens Nødhjelp som er tilstede i leirene. I lys av den prekære sitasjonen som nå har oppstått vil regjeringen gi en ekstrabevilgning på fem millioner kroner til Verdens matvareprogram (WFP), som koordinerer utdeling av mat i leirene.

I tillegg er Norge en stor bidragsyter til flere av de internasjonale organisasjonene som arbeider i disse leirene, blant annet gir vi i år kjernestøtte på 300 millioner kroner til UNHCR, 212 millioner kroner i kjernebidrag til WFP og 450 millioner kroner i kjernestøtte til Unicef. Norge støtter også FNs nødhjelpsfond og Røde Kors' nødhjelpsfond med betydelige midler. Det er nettopp slike store kjernebidrag som Norge gir som skal gjøre organisasjonene i stand til å respondere raskt på akutte behov.