Svar på spørsmål om Frelsesarmeen og EØS-midler

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) om regjeringen vil foreta seg noe for å sikre at Frelsesarmeen får midler til videre drift i perioden fram til fordelingen av neste runde med EØS-midler er klar.

Skriftlig spørsmål nr. 1208 (2017-2018).
Datert 21.03.2018

Fra representanten Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren:
Kveldsnytt, mandag 5. mars viste hvordan Frelsesarmeen etter å ha bygd opp et stort sosialt arbeid blant romfolk i Romania nå må legge ned sine Fretex-butikker i landet på grunn av manglende mellomfinansiering fra norske EØS-midler. Vil regjeringen foreta seg noe for å sikre at Frelsesarmeen får midler til videre drift i perioden fram til fordelingen av neste runde med EØS-midler er klar, og dermed unngå at et viktig sosialt arbeid med betydning både for Romania og Norge legges ned?

Utenriksministerens svar:
Frelsesarmeen har gjennomført et vellykket prosjekt i Romania, finansiert av EØS-midler for perioden 2009-2014. Dette prosjektet ble, som samtlige prosjekter under EØS-midlene 2009-2014, avsluttet i april 2017.

Forhandlingene mellom giverlandene (Norge, Island og Liechtenstein) og EU om ny periode med EØS-midler (EØS-midlene 2014-2021) ble først ferdig i mai 2016. Dette var over ett år senere enn antatt. Grunnen til at forhandlingene trakk ut i tid var at EU fremmet omfattende krav som Norge ikke kunne akseptere.

Romania var det første av mottakerlandene som signerte en rammeavtale for bruken av EØS-midlene for 2014-2021. Avtalen ble undertegnet 13. oktober 2016. Arbeidet med å utvikle mer detaljerte planer for programmene er godt i gang. Det er vanskelig å si nøyaktig når de ulike programavtalene vil bli ferdigstilt og midler vil kunne bli lyst ut.

Å overføre EØS-midler fra en periode til en annen er ikke mulig. Frelsesarmeen må, i likhet med andre interessenter, avvente ferdigstillelse av nye programavtaler før de kan søke på nytt. Utenriksdepartementet disponerer heller ikke andre midler som kan brukes til å finansiere aktiviteter i overgangen mellom de ulike periodene av EØS-midler.

Det er beklagelig at det har oppstått et finansieringsgap, men samtidig er det viktig at alle prosjektpartnerne følger inngåtte avtaler for finansiering av EØS-midler. EØS-midlene forvaltes i henhold til et felles regelverk som gjelder for samtlige prosjekter i alle 15 mottakerland. Flere tusen prosjekter får støtte gjennom EØS-midlene. Det er derfor viktig at regelverket praktiseres likt.

Regjeringen setter stor pris på det gode arbeidet Frelsesarmeen gjør, og håper de vil sende inn en søknad om finansiering når det åpnes for dette. Jeg kan forsikre om at vi arbeider for å sikre best mulig fremdrift, slik at alle midlene til Romania kan bli tatt i bruk.

Til toppen