Svar på spørsmål om humanitær bistand til Jemen

Utenriksminister Ine Eriksen Sørides svar på et spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) om regjeringen i revidert nasjonalbudsjett vil ta til orde for en ekstrabevilgning til humanitær bistand for Jemen og ta internasjonalt lederskap for å sikre en ekstraordinær innsats for Jemen.

Skriftlig spørsmål nr. 1871 (2021).
Datert 09.04.2021

Fra representanten Per Espen Stoknes (MDG) til utviklingsministeren, overført til utenriksministeren som rette vedkommende:
Befolkningen i Jemen risikerer omfattende hungersnød, etter mange år med konflikt og økonomisk krise, og landet har blitt svært hardt rammet av covid-19-pandemien. FN fikk i mars i år under halvparten av de 33 milliarder kronene de mener trengs for å hindre en sultkatastrofe i Jemen. FNs generalsekretær kaller det "en dødsdom". Vil regjeringen ta til orde for en ekstrabevilgning til humanitær bistand i revidert nasjonalbudsjett, og ta internasjonalt lederskap for å sikre en ekstraordinær innsats for Jemen?

Utenriksministerens svar:
Jeg deler fullt ut representantens bekymring for den humanitære situasjonen i Jemen, og for hvordan konflikten rammer sivilbefolkningen.

Den humanitære krisen i Jemen er menneskeskapt og skyldes krigen. I tillegg til betydelige humanitære bidrag, støtter Norge innsatsen til FNs spesialutsending for Jemen, Martin Griffiths, som arbeider for en fredelig løsning på konflikten. Støtten til FNs spesialutsending er både politisk og økonomisk. Norge har også dialog med ulike regionale aktører og parter i konflikten, for å forsøke å påvirke dem i positiv retning.

Jemen er en av de prioriterte landsituasjonene for Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd. Vi legger særlig vekt på konfliktløsning, humanitær tilgang for livreddende nødhjelp og beskyttelse av sivile, særlig barn og kvinner. Norge er en tydelig stemme i rådets månedlige konsultasjoner om Jemen.

På FNs humanitære giverkonferanse for Jemen 1. mars, annonserte Norge 200 mill. kroner til humanitær innsats i Jemen i år. I lys av de økte humanitære behovene annonserte vi fra norsk side et høyere beløp enn ved de to siste giverkonferansene. Som tidligere år vil vi sannsynligvis også bidra med ekstra midler fra det humanitære budsjettet senere på året til krisen i Jemen. Midlene kommer i tillegg til betydelig norsk kjernestøtte til humanitære FN-organisasjoner og den internasjonale Røde Kors-bevegelsen. Norge er dessuten en av de store giverne til FNs nødhjelpsfond, som bruker betydelige midler i Jemen.

Norge har i år økt kjernestøtten til Verdens matvareprogram (WFP) fra 300 til 800 millioner kroner og til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) fra 380 til 680 millioner kroner. Økt kjernestøtte til disse organisasjonene bidrar til styrket respons på de mange humanitære utfordringene som har økt i omfang med koronapandemien, ikke minst knyttet til matusikkerhet og beskyttelse. Det gjelder også for den svært omfattende humanitære krisen i Jemen som representanten beskriver.

Jemen var det landet som mottok nest mest humanitær støtte fra Norge i fjor med 250 millioner kroner. Bare Syriakrisen var høyere prioritert. De norske humanitære organisasjonene er viktige partnere i Jemen og gjør en svært verdifull innsats der. Over 80 millioner kroner gikk til humanitær innsats i Jemen gjennom Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors og Redd Barna i 2020.

FN anslår at 235 millioner mennesker i verden vil ha behov for humanitær bistand i løpet av 2021. Det er en økning på 40 prosent fra i fjor. Det humanitære budsjettet er i år rekordhøyt med 6,3 milliarder kroner sammenliknet med 5,5 milliarder kroner i fjor. Det er en økning på 16,4 prosent.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021 legges fram for Stortinget 11. mai.