Svar på spørsmål om forsvarsmateriell

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om for hvilke typer forsvarsmateriell det ble utstedt utførselslisenser til Saudi-Arabia i 2017.

Skriftlig spørsmål nr. 1005 (2017-2018).
Datert 20.02.2018

Fra representanten Anniken Huitfeldt (Ap) til utenriksministeren:
For hvilke typer forsvarsmateriell ble det utstedt utførselslisenser til Saudi-Arabia i 2017, fordelt på A-materiell, B-materiell, flerbruksvarer til militær sluttbruk og tjenester/reparasjoner, og fordelt etter vareposisjonene i liste I (ML 1- ML 22)?

Utenriksministerens svar:
Norge utsteder ikke eksportlisenser for A-materiell til Saudi-Arabia.

Utenriksdepartementet har siden 1996 fremlagt årlige meldinger til Stortinget om eksporten av forsvarsmateriell, fordelt på A- og B-materiell. Meldingen gir også informasjon om eksport av flerbruksvarer til militær bruk, samt verdien av tjenesteytelser og reparasjoner knyttet til Utenriksdepartementets liste I (forsvarsmateriell).

Verdien av denne eksporten i 2017 vil foreligge i neste stortingsmelding om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningsarbeid. Departementet jobber med meldingen om eksporten i 2017. Meldingen planlegges fremlagt for Stortinget i løpet av første halvår 2018, så sant det er praktisk mulig.

Til toppen