Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om isolasjonen av Abdullah Öcalan

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hvordan Norge kan bidra til at isolasjonen av Öcalan avsluttes og fredsforhandlingene som president Erdogan avbrøt kan bli gjenopptatt.

Skriftlig spørsmål nr.1231 (2018-2019).
Datert 15.03.2019

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
Et parlamentsmedlem fra Folkenes demokratiske parti (HDP) har sultestreiket siden 7.12.18. Over 300 andre deltar i sultestreikene, som et nødrop til verdenssamfunnet om å legge press på Tyrkia for å oppheve isolasjonen av Abdullah Öcalan. At isolasjonen avsluttes, anses som en avgjørende forutsetning for å få i gang fredssamtalene som president Erdogan avbrøt. Hvordan mener utenriksministeren at Norge kan bidra til at fredsforhandlingene blir gjenopptatt og gjøres det noe konkret for at isolasjonen avsluttes?            

Utenriksministerens svar:
Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr 598 (2018-2019) fra representanten Bjørnar Moxnes, bl.a. vedrørende soningsforholdene for Öcalan.

Situasjonen når det gjelder menneskerettigheter og rettsstatens stilling i Tyrkia er bekymringsfull. Dette har regjeringen gitt uttrykk for gjentatte ganger både bilateralt og i multilaterale fora. Vi har samtidig understreket betydningen av Tyrkias plikt til å overholde internasjonale forpliktelser, herunder ytringsfrihet.

Vi har også understreket betydningen av at konflikter må løses politisk med fredelige og demokratiske midler. Dette gjelder begge parter. Vi tar avstand fra PKKs bruk av væpnet vold som virkemiddel for å oppnå politiske mål. Regjeringen oppfordrer både PKK og Tyrkia til å løse konflikten gjennom politiske forhandlinger.

Regjeringen støtter Europarådets arbeid for å verne om menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper i Tyrkia. Europarådet følger situasjonen i Tyrkia tett og behandler den i flere av sine organer. Den europeiske komiteen for forebygging av tortur (CPT) har kontakt med Tyrkia om soningsforholdene til Öcalan, om bl.a. adgangen til å motta besøk av slektninger og advokater. CPT er ikke nektet tilgang til Öcalan av tyrkiske myndigheter. Regjeringen mener støtte til Europarådets og CPTs arbeid representerer det viktigste virkemidlet i arbeidet for å sørge for at Öcalans soningsforhold er i henhold til Tyrkias internasjonale forpliktelser.

 

Til toppen