Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Khodorkovskij og Lebedev

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har svart på et spørsmål fra Karin S. Woldseth (Frp) om situasjonen for de to russerne Mikhail Khodorkovskij og Platon Lebedev som er hans medarbeider.

Skriftlig spørsmål nr. 1374 (2011-2012)

Fra representanten Karin S. Woldseth (Frp):
Vil utenriksministeren i sine dialoger med Russland, løfte frem saken til Khodorkovsky og hans medarbeider Lebedev? 

Utenriksminister Jonas Gahr Støres svar:
Behandlingen av Mikhail Khodorkovskij og Platon Lebedev er en av sakene som bekymrer oss når det gjelder menneskerettighetenes stilling og rettsvesenets uavhengighet i Russland. 

Å fremme menneskerettighetene og demokratiets stilling er en integrert del av vårt bilaterale forhold til Russland. Vi støtter arbeidet til flere frivillige russiske menneskerettighets­organisasjoner. Vi møter både dem og representanter for den frie pressen jevnlig. Vi tar opp saker som bekymrer oss med russiske myndigheter. Det vil vi også gjøre med Mikhail Khodorkovskijs sak. 

I den senere tid har vi særlig tatt opp russiske myndigheters etterforskning av forholdene rundt Sergej Magnitskijs dødsfall i varetekt, som Mikhail Khodorkovskij også var opptatt av. Vi følger også tett den økte diskrimineringen av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). 

Det mest effektive instrumentet i arbeidet for menneskerettighetenes stilling i vår region er Europarådet, herunder Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Ved sitt medlemskap i Europarådet, har Russland tatt på seg forpliktelser som må følges opp. Når så ikke er tilfelle, har de fornærmede mulighet til å fremme sin sak for domstolen. Dette har da også Mikhail Khodorkovskij gjort i flere omganger. Vi følger saken tett i Strasbourg. Domstolens behandling av de to klagene knyttet til de to rettssakene mot ham vil få stor betydning for hans sak. 

Russland er det medlemslandet som har fått rettet flest klager mot seg i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det er helt klart at denne klagemuligheten og domstolens behandling av de ulike sakene er av stor verdi for menneskerettighetenes stilling i Russland. Vi forventer at Russland følger opp domstolens beslutninger, og at Russland også følger opp med strukturelle reformer i justissektoren for å unngå tilsvarende type klager i fremtiden. 

Vi vil fortsette å følge utviklingen i Khodorkovskijs situasjon og oppfølgingen av hans sak i det russiske samfunnet og i rettssystemet.