Svartmaling om flyplassavgifter

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I regjering vedtok Arbeiderpartiet og Senterpartiet avgiftsendringer for lufthavner, men i valgkampen nå sier de at slike endringer viser at H/FrP-regjeringen er distriktsfiendtlige. Det er ikke lett å bli klok på slik argumentasjon! La oss likevel prøve å se hva som er fakta.

Dagens regjering ønsker ikke å øke avgiftsnivået. Det totale nivået på flyplassavgifter økte IKKE i 2015. Regjeringen skal IKKE fjerne avgiftsrabatten på 30 prosent for distriktsflyplasser. Det er meningsløst av de rødgrønne partiene å spre slike negative rykter.

Derimot vedtok den rødgrønne regjeringen selv at det midlertidige “bunnfradraget” for startavgiften skulle fjernes. Dette bunnfradraget innebar at det ikke skulle betales avgift for de første 6 tonn av flyets vekt. Avgiftssatsene skulle samtidig reduseres slik at det samlede avgiftsbelastningen ikke økte. Dette bekreftes i en pressemelding fra Senterpartiets samferdselsminister 31.10.2012.

Per i dag er halve bunnfradraget fjernet. Den andre halvparten gjenstår. Det er noe “spesielt” at Arbeiderpartiet kritiserer FrP for et vedtak de selv står bak.

I dagens debatt må man også spørre om konsekvensene av å fjerne resten av bunnfradraget er så store at man bør unnlate å gjøre denne forenklingen av avgiftssystemet? For hva er egentlig konsekvensen i kroner og ører for de flyreisende? Svaret er: For de aller fleste flyruter – absolutt ingenting. Widerøe flyr på subsidiert kontrakt med staten. Endring i avgifter kompenseres av staten.

På noen få flyruter i distriktene har Widerøe ikke statlig subsidier – ett eksempel er ruten Oslo-Florø. Der kan avgiftsendringen bety en marginal prisjustering opp eller ned. Tar man utgangspunkt i Widerøes flyvninger til Florø, så vil en fjerning av bunnfradraget - i tråd med de rødgrønnes beslutning - bety 4-5 kroner dyrere flybillett.

Prissjokk? Rasering av tilbudet? Denne potensielle prisøkningen, som Arbeiderpartiet og Senterpartiet selv sa de ville gjennomføre da de styrte, mener de samme partiene nå er fryktelig distriktsfiendtlig. Jeg tror de fleste ser at dette er urimelig svartmaling.

La meg understreke at vedtak om lufthavnavgifter for 2016 ikke er gjort. Jeg vil minne om at lufthavnavgiftene bidrar til å finansiere Avinors flyplasser i hele Norge - avgiftene går ikke i statskassen. Jeg vil gjerne diskutere politiske saker hvor H/FrP-regjeringen og de rødgrønne er uenige. Men la oss unngå svartmaling og bevisste misforståelser, det er i alle fall klokt når de som klager selv stod bak det opprinnelige vedtaket.

Til toppen