Syria og USAs angrep mot flybase

- Det grusomme gassangrepet tidligere i uken viste med all tydelighet Syria-krigens brutalitet. Det amerikanske angrepet må sees i lys av den forferdelige situasjonen i Syria og synes å være begrenset og konsentrert til militære mål. Situasjonen er komplisert, men fra norsk side har vi forståelse for at det ble reagert etter gassangrepet, sier utenriksminister Brende.

- Det amerikanske angrepet sender et kraftig signal til president Assad. Det syriske regimet må stanse angrep på uskyldige sivile, sier Brende.

Assad-regimet har en historie med flere angrep mot egen befolkning, som også inkluderer tidligere bruk av kjemiske våpen. Det anslås at mer enn 400 000 mennesker har blitt drept i løpet av de seks årene konflikten har vart. Norge har gjentatte ganger kraftig fordømt angrep på sivilbefolkningen og bruk av kjemivåpen.

- Det er beklagelig at FNs Sikkerhetsråd så langt ikke har kommet til enighet om felles reaksjon på gassangrepet. Sikkerhetsrådet må nå ta sitt ansvar for å løse konflikten. Veien til fred og en varig politisk løsning kan bare gå gjennom forhandlinger.

Til toppen