Tampen brenn: Resultater og læring frå kommunar på sporet

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

I samarbeid med partane i arbeidslivet inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartmentet Kommune-Noreg og andre interesserte til konferanse i Oslo 1. desember 2015.

Velferdskommunen står overfor mange utfordringar. I programmet Saman om ein betre kommune har 110 kommunar gjennomført lokale prosjekt for å arbeide med nokre av desse; heiltidskultur, nærvær, kompetanse, rekruttering og omdømme.

Etter fire år med utviklingsarbeid skal gode løysingar og viktige røynsler på desse områda bli delt og diskutert på ein avslutningskonferanse. I tillegg blir det innlegg om leiarskap og medarbeidarskap, framtida for velferdskommunen, samarbeid om gode løysingar og kva som gjer ein kommune attraktiv for nyutdanna.

Media er invitert til å delta.

Tid: Tirsdag 1. desember kl. 08.30-16.00

Stad: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgt. 30, Oslo 

Sjå program og videohelsing frå statsråd Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, pressetelefon: 22 24 25 00