– Drømmen er å åpne butikk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Agness Mlunga åpnet hjemmet sitt for utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim da hun besøkte landsbyen Chihembe i Tanzania denne uken. – Drømmen er å åpne en liten butikk, sa trebarnsmoren.

Trebarnsmoren  Agness Mlunga  drømmer om å åpne butikk. Foto: Jens Chr. Boysen, UD
Trebarnsmoren Agness Mlunga åpnet hjemme sitt for utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i landsbyen Chihembe i Tanzania. Foto: Jens Chr. Boysen, UD

Det er små kår for de rundt 3500 innbyggerne i Chihembe, drøyt fire mil fra Tanzanias administrative hovedstad Dodoma. Men tilværelsen er nå lettere og fremtiden lysere for Agness og barna takket være kontantytelser fra Tasaf, et nasjonalt program for å bekjempe ekstrem fattigdom, hindre sult og bygge levedyktige samfunn i landets fattigste kommuner. Norge har støttet programmet siden 2020. 

– Dette programmet når ut til de fattigste og mest sårbare husholdningene, og bidrar til å bygge viktig lokal infrastruktur. Norge bevilger derfor ekstra midler til Tasaf i år: 50 millioner til det nasjonale programmet og 25 millioner øremerket tiltak knyttet til landbruk og matsikkerhet, sier utviklingsministeren.

Tanzania er et viktig partnerland for norsk utviklingspolitikk. Men selv om forholdet historisk har vært preget av bistand har Norge i dag et omfattende samarbeid med Tanzania om energi, naturressurser og næringsutvikling. Dette var viktige tema under utviklingsministerens møter med president Samia Suluhu Hassan, utenriksminister Liberata Mulamula, miljøminister Selemani Jafo og andre representanter for statlige og regionale myndigheter. 

– I møtene har jeg berømmet Tanzanias myndigheter for blant annet deres ambisiøse klimamål, framsynte planer om reform av energisektoren og landbruket, og deres økte fokus på likestilling. Tanzania er en viktig stemme i regionen og mener som oss at internasjonalt samarbeid må til for å løse globale utfordringer, sier utviklingsministeren. 

.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim ser på en dam i landsbyen Chihembe. Foto: Jens Chr. Boysen, UD
Under besøket på landsbygda i Tanzania fikk utviklingsministeren se hvordan det nasjonale programmet Tasaf bidrar til å bygge nødvendig infrastruktur for å bedre matsikkerheten. Foto: Jens Chr. Boysen, UD

I Chihembe fikk utviklingsministeren blant annet se en dam som innbyggerne har bygget med støtte fra Tasaf, og som nå bidrar til å øke landbruksproduksjonen i et område som stadig oftere blir rammet av tørke. 

– På veien til Chihembe kunne jeg se effektene av tørken. Kriger og pandemier kan komme og gå, men klimaendringene er her og vil påvirke kommende generasjoner. Norge ønsker å bidra til at Tanzania når sine mål i landbruket i tråd med regjeringens satsing på klimatilpasning og matsikkerhet. Klimatilpasning og økt produktivitet i landbruket går hånd i hånd på landsbynivå, sier utviklingsministeren. 

Hjemme i landsbyen har Agness Mlunga allerede fått en lettere tilværelse takket kontantutbetalingene fra Tasaf. Hun holder høns, har kjøpt et par griser, huset er velpleid og barna går på skole. Utbetalingene er ikke store, men de betyr at hun kan investere og legge litt til side hver måned: små skritt på veien til å realisere drømmen.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim fikk egg i gave. Foto: Jens Chr. Boysen, UD
Kontantutbetalingene fra Tasaf betyr at de mest ressurssvake husholdningene kan investere i f.eks. husdyrhold. Foto: Jens Chr. Boysen, UD