Timeplan for vårens jordbruksforhandlinger

Jordbruksavtalepartene legger opp til å gjennomføre vårens forhandlinger på en så ordinær måte som mulig. Det legges opp til følgende timeplan for forhandlingene:

  • Jordbrukets krav, tirsdag 27 april
  • Statens tilbud, tirsdag 4. mai
  • Avslutning av forhandlingene, lørdag 15. mai