Pasientmobilitet har ingen plass i Tisa

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tisa vil ikke berøre Norges rett til å regulere, privatisere eller bringe helsetjenester tilbake i offentlig regi. Tisa (Trade in Services Agreement) vil heller ikke tvinge Norge til å legge ut noe på anbud, sier statssekretær Morten Høglund.

Utenriksdepartementet er kjent med at et dokument om helsetjenester i forbindelse med Tisa-forhandlingene skal være lekket. 

- I TisaA forhandlingene står alle partene fritt til å fremme egne forslag. Det betyr ikke at Norge automatisk er villig til å gå inn i forhandlinger om alt som fremmes. Norge har aldri tatt noen forpliktelser på offentlig finansierte helsetjenester eller pasientmobilitet i noen frihandelsavtale og har heller ikke til hensikt å gjøre dette i Tisa. Vi anser at pasientmobilitet og refusjonsrett for grensekryssende helsetjenester ligger utenfor rammene av Tisa og andre handelsavtaler, sier Høglund.