To nasjonalparker åpnet på en dag

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpnet søndag. to nasjonalparker, Jomfruland i Telemark og Raet i Agder. I det strålende været møtte til sammen opp mot tre tusen mennesker.

Åpning av jomfruland nasjonalpark
Åpning av Jomfruland nasjonalpark. Foto: Jon Berg

– Det har vært to storslåtte åpninger. Engasjementet viser at kystnaturen, havet og nasjonalparkene er viktig for mange. Jeg er stolt og glad for at Norges nasjonalparker nå er supplert med Jomfruland og Raet, sier Vidar Helgesen.

Jomfruland nasjonalpark i Telemark og Raet nasjonalpark i Agder ble vedtatt av Kongen i statsråd i dag rett før jul i fjor. Norge har nå 39 nasjonalparker på fastlandet.

Jomfruland nasjonalpark er omlag 117 kvadratkilometer og Raet 608 kvadratkilometer. Arealene ligger hovedsakelig i sjøen

– Vi har opprettet to nasjonalparker med store marine naturverdier. Et fantastisk natur- og kulturlandskap på Telemarkskysten og på Sørlandskysten blir sikret for kommende generasjoner, sier Helgesen.

Jomfruland nasjonalpark strekker seg fra kommunegrensen mot Risør i sørvest og til nord for Stråholmen i nordøst. Hele nasjonalparken ligger i Kragerø kommune.  

Raet nasjonalpark går fra Hasseltangen i Grimstad kommune i sørvest og til Lyngør i Tvedestrand kommune i nordøst. Nasjonalparken ligger i kommunene Arendal, Grimstad og Tvedestrand. 

Fra Sørlandskysten til Ytre Oslofjord er det nå vernet et areal på til sammen omlag 1400 kvadratkilometer med store naturverdier i sjø og på land. Tidligere har vi Ytre Hvaler nasjonalpark i Østfold og Færder nasjonalpark i Vestfold

– Etableringen av Jomfruland og Raet nasjonalparker er også veldig positivt for reiseliv og turisme langs Telemarks- og Sørlandskysten, sier Vidar Helgesen. 

Åpning av Raet nasjonalpark
Åpning av Raet nasjonalpark. Foto: Jon Berg

I sin tale på Tromøya sa Helgesen blant annet: 

"Det er lett å forstå at den vakre kystlinjen gjennom Grimstad, Arendal og Tvedestrand fortjener nasjonalpark-status. Bare rundt to prosent av nasjonalparken ligger på land. Minst like viktig er sjøarealet som utgjør 98 prosent av nasjonalparken.

Nasjonalparken skal sikre den skjulte naturrikdommen under vann. Fra rike og produktive gruntvannsområder i skjærgården og ut til 500 meters dyp nær Norskerenna. Tareskoger og bløtbunnsområder. Viktige oppvekst- og leveområder for hummer. Her lever sjøørret, torsk, og sei, reker og kreps.

Vern av marine verdier er viktig. Regjeringen vil verne og beskytte marine områder slik at vi kan nå nasjonale- og internasjonale mål."

Og i Jomfruland : 

"Jomfruland nasjonalpark kan ikke stanse klimaendringene. Eller de globale utfordringene i havområdene. Men helhetlige, store varierte økosystemer er mer motstandsdyktige enn områder som er oppstykket og fragmentert. Eller hvor det er drevet rovdrift på naturressursene.

Naturmangfoldet på land og i havet er vår viktigste livsforsikring. Havet er matfatet for millioner av mennesker.

Nasjonalparkene både på land og i sjø er viktige oaser for mange arter vi er forpliktet til å ta vare på.

De norske nasjonalparkene Færder, Ytre Hvaler, Raet og Jomfruland bidrar sammen med Sveriges Kosterhavets nasjonalpark, til å gjøre økosystemene i Ytre Oslofjord og langs Skagerakkysten mer robuste."

Til toppen