Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut

- De tre foregående konkurransene om trafikkpakker har ført til et bedre togtilbud for de reisende, samtidig som staten bruker mindre av felleskapets midler enn før på å kjøpe persontogtjenester. Jeg har god tro på at konkurransen om Trafikkpakke 4 også vil gi gode effekter. Det er positivt at konkurransen nå er i gang, etter at blant annet korona gjorde det nødvendig med utsettelse i fjor, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Jernbanedirektoratet sendte i dag ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 4. Trafikkpakken omfatter persontogtrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo.

Konkurransen om Trafikkpakke 4 er den første med togtilbud som kun kjøres på Østlandet. Storparten av togreiser i Norge gjennomføres i dette området, og det er derfor mange passasjerer som til vanlig bruker togtilbudene i denne pakken.

- Hovedmålet med konkurransen er at den skal bidra til flere og mer fornøyde reisende. Virkemidlene er et attraktivt kundetilbud, forbedret kundeservice, kostnadseffektiv drift og et godt samarbeid med andre aktører i transportsektoren, sier Hareide.

Togtilbudene i Trafikkpakke 4 er for øvrig med i et omfattende rute-, pris- og billettsamarbeid med kollektivselskaper i berørte områder. Målet er å gi de reisende et sømløst kollektivtilbud.

Utsatt med ett år
I juni i fjor besluttet Jernbanedirektoratet å utsette konkurransen om Trafikkpakke 4, med trafikkstart for pakken i desember 2023 – ett år etter opprinnelig plan. Dette kom i hovedsak som en følge av usikkerhet knyttet til Covid-19-pandemien og fremdriften i berørte infrastrukturprosjekter. Denne usikkerheten er nå tatt hånd om.

Den fjerde i rekken
I løpet av det siste halvannet året har det vært oppstart for trafikkpakkene 1: Sør, 2: Nord og 3: Konkurransene om disse tre pakkene har gitt gode resultater. Togtilbudet blitt bedre, samtidig som staten, det vil si skattebetalerne, betaler mindre for å kjøpe persontogtjenester nå enn ved direkte forhandling med Vy (tidligere NSB).   

- Pengene som staten sparer inn på å konkurransene kan vi i stedet bruke til å bygge og vedlikeholde jernbanen, eller benytte dem til andre samfunnsnyttige formål, sier samferdselsministeren. 

Videre framdrift
Jernbanedirektoratet har satt 31. august i år som frist for prekvalifiserte tilbydere til å levere inn tilbud i konkurransen om Trafikkpakke 4. Kunngjøring av vinnende togoperatør og signering av kontrakt for en periode på ti år skal skje i mars 2022. Oppstart for togtilbudene i Trafikkpakke 4 blir ved ruteterminskiftet i desember 2023.

Etter planen skal Jernbanedirektoratetpå et senere tidspunkt gjennomføre konkurransen om Trafikkpakke 5, som vil omfatte de øvrige persontogtilbudene på Østlandet.

 For flere opplysninger – se: