Ny handlingsplan for LHBTI

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Trygge nærmiljø og offentlige rom, likeverdige offentlige tjenester, og bedre livskvalitet for særlig utsatte grupper er innsatsområdene i regjeringens nye handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

- Med denne planen ønsker vi å legge til rette for et mer åpent, trygt og inkluderende samfunn og det gjør vi gjennom over 40 tiltak på ulike områder. Vi skal også øke kunnskapen og forskningen for å styrke arbeidet med lhbti-feltet sier likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Last ned handlingsplanen: Trygghet, åpenhet, mangfold - regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Hatkriminalitet og hatefulle ytringer

I handlingsplanen øker regjeringen politiets innsats mot hatkriminalitet. Etterforskning av hatkriminalitet skal prioriteres over hele landet og det skal være en lik behandling av hatkriminalitetssaker i alle politidistrikt.

- Hatprat, trakassering og hatkriminalitet et stort problem. Mange opplever trakassering, på nettet, i skolegården, og i sin egen familie. Ingen skal utsettes for hets for den de er og derfor styrker vi politiets arbeid mot hatkriminalitet, sier likestillingsministeren.

Barn og unge

Barn og unge lhbti-personer kan møte utfordringer på mange arenaer blant annet i møte med ulike offentlige tjenester. I handlingsplanen retter vi tiltak blant annet mot ansatte i skolen fordi det er viktig at de har nødvendig kompetanse.

- På ung.no finner du i dag informasjon om ulike tema unge er opptatt av. Vi vil nå styrke kunnskapen om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på ung.no slik at både unge lhbti-personer og andre lett kan få svar på spørsmål de har omkring dette. Ung.no er en viktig kilde til kunnskap for mange unge, sier Horne.

Utsatte grupper

I deler av innvandrermiljøene risikerer lhbti-personer å bli utsatt for trakassering, diskriminering og vold, både innenfor og utenfor nærmeste familie.

- Vi må stå sammen om å løse disse utfordringene, og det er viktig at innvandrerorganisasjoner selv setter dette på dagsorden. I tillegg ønsker vi holdningsskapende arbeid rettet mot innvandrerbefolkningen og at det settes større fokus på lhbti-personer sine rettigheter i undervisningen i samfunnskunnskap som nyankomne flyktninger skal gjennomføre, sier Horne.