UDI med foreløpig scenario for ankomster av ukrainske flyktninger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Beregningsutvalget for utlendingsforvaltningen kom i dag med et foreløpig scenario for at det kan komme 35.000 asylsøkere til Norge i 2022, hvorav 30 000 fra Ukraina. Scenariet baserer seg på ukrainske flyktninger som kommer til Norge på egenhånd. En eventuell overføring av flyktninger fra naboland vil komme i tillegg.

- Dette er et anslag. Regjeringen legger også beredskapsplaner for at tallet kan bli høyere. Det er viktig å understreke at situasjonen endrer seg raskt, avhengig av hvordan krigen i Ukraina utvikler seg. Vi ser allerede at ankomstene til Norge øker, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. 

Midlertidig kollektiv beskyttelse gjør at bosetting i kommunene kan skje langt raskere enn i en normal individuell asylprosess. Arbeids- og inkluderingsministeren har bedt IMDi gjøre en kartlegging av kommunenes kapasitet til å bosette. Kommunene har foreløpig meldt tilbake at de kan ta imot 22 000 i år.   

IMDi vil i løpet av uken sende en anmodning til kommunene basert på de nye prognosene.

Arbeids- og inkluderingsministeren vil ha nær dialog med kommunene om hvordan kommunene kan ta imot flere. Torsdag arrangeres det første ukentlige møtet mellom departementet og kommunene om bosetting.

- Behovet for bosetting er stort. Jeg vil ha en god og åpen dialog med kommunene om hvordan kapasiteten til å bosette kan økes ytterligere. Jeg er glad for at så mange kommuner ønsker å bidra. Sammen med kommuner og sivilsamfunnet skal vi hjelpe flest mulig på best mulig måte.  Ved at flyktningene raskt bosettes i et lokalmiljø, slipper de å sette livene sine på vent, og kan starte på et nytt hverdagsliv. Det er jeg veldig opptatt av, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Regjeringen har gitt UDI i oppdrag å oppskalere kapasiteten på mottak kraftig. Det er allerede inngått avtaler om 8000 mottaksplasser, i tillegg er det lyst ut en ny anbudskonkurranse om betydelig flere mottaksplasser for å sikre at Norge har beredskap for å håndtere en mulig økning i antall ukrainske flyktninger som kommer til Norge. Fra og med onsdag 16.mars kl.08.00 kan ukrainske asylsøkere registrere seg hos politiet på flere steder rundt omkring i landet.

- Regjeringen forbereder Norge på en flyktningkrise som kan bli større enn vi noen gang har sett. Vi fortsetter å oppskalere mottakskapasiteten kraftig, sørger for at ukrainske flyktninger kan registrere seg hos politiet flere steder i landet og styrker PU for å ha større kapasitet på mottakssenteret på Råde. Norge skal være en trygg havn for dem som flykter fra Russlands meningsløse krig. Samtidig vil jeg understreke at regjeringen har et ansvar for sikkerheten på norsk jord, og vi må derfor sørge for dette skjer på en kontrollert og ansvarlig måte, sier Mehl.