Uendret antall helt ledige

Etter nedgang i ni måneder på rad, holdt antall helt ledige seg uendret i september, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Siden september i fjor er antall helt ledige gått ned med 12 prosent.

Veksten tilbake

– Veksten og optimismen er tilbake i norsk økonomi og vi vil se fortsatt bedring i arbeidsmarkedet framover, sier Hauglie. 

Det siste året har nedgangen i ledigheten vært mest markert der hvor problemene etter oljeomstillingene har vært størst. I Rogaland er antall helt ledige nå 22 prosent lavere enn på samme tid i fjor og i gruppen ingeniører og ikt-fag er ledigheten 25 prosent lavere.

Innsats mot langtidsledighet

– Flere kommer i jobb og vi må tilbake til sommeren 2013 for å finne like lav ledighetsprosent. Men fortsatt er det behov for å hjelpe langtidsledige og ungdom med å komme i arbeid. Denne innsatsen fortsetter med full styrke, sier statsråden. 

Fakta om ledigheten i september

  • Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak gikk ned med 600 i september.
  • I tillegg til færre på tiltak har det også blitt færre nye arbeidssøkere.
  • Ved utgangen av september var det registrert 68 879 helt ledige arbeidssøkere. Det tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken mot 2,8 i fjor. I tillegg var det 17 506 arbeidssøkere på tiltak. 
Til toppen