Uken i Europaparlamentet

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Tre timers utspørring av Maltas kommissærkandidat Tonio Borg, økonomisk dialog med spansk økonomiminister og gresk finans- og arbeidsminister samt diskusjon om reform av EUs kvotehandelssystem sto på Europaparlamentets agenda i uken som var.

Klimakommissær Connie Hedegaard i Europaparlamentet. Foto: European Union 2012/ European Parliament

Høring av kommissærkandidat
Europaparlamentet hadde 13. november en tre timers høring av Tonio Borg, Maltas og Kommisjonspresidentens kandidat til å ta over etter John Dalli som gikk av som helse- og forbrukerkommissæren i oktober. Tonio Borg var meget godt forberedt og svarte relevant og kunnskapsrikt på nær sagt alle spørsmål han ble forelagt.  Borg la flere ganger vekt på at han ikke ville love mer enn han kunne holde. Han ville derfor begrense seg til å levere på følgende konkrete saker:        
-Tobakksdirektivet vil bli fremmet i januar
- Nye bestemmelser om kloning og ny mat «Novel food) vil bli fremmet omkring midten av neste år
- Gjennomføre forbudet om bruk av forsøksdyr i kosmetikkindustrien i mars 2013

Les matråd Steinar Svanemyrs rapport fra høringen her.

Økonomisk dialog med Hellas og Spania
Som en del av Europaparlamentets såkalte økonomiske dialog med EU-regjeringer, møtte den greske finansministeren Giannis Stournaras og den greske arbeidsministeren Ioannis Vroutsis tirsdag 13. november Europaparlamentets komiteer for økonomiske og monetære spørsmål (ECON) og sysselsetting (EMPL). De to understreket at Hellas har gjort nødvendige tiltak og at det nå er opp til EU å komme med neste del av hjelpen til Hellas. Les mer på Europaparlamentets nettsider.
Dagen før var det den spanske finansministeren, Luis De Guindos, som fikk spørsmål fra europaparlamentarikerne. Han understreket at Spania oppfyller målene for økonomisk reform.  Les mer om møtet her. Tidligere har den ungarske og belgiske finansministeren også møtt i Europaparlamentet. Dialogen skal bidra til økt gjennomsiktighet og ansvar i EUs innsats i å komme ut av krisen og styrke den økonomiske styringen. Det er ventet at finansministre fra Italia, Frankrike og Tyskland vil delta på lignende høringer innen utgangen av året.

Reform av EUs kvotehandelssystem
Europaparlamentets miljøkomité (ENVI) diskuterte mandag 12. november Kommisjonens forslag til å endre i tidsskjemaet for auksjonering av utslippstillatelser. Parlamentarikerne ga variert respons på forslaget om å utsette auksjonering av utslippskvoter. Noen var bekymret for markedsintervensjon, mens andre fryktet at forslaget ikke gikk langt nok. Også eksterne eksperter deltok i diskusjonen.  Under møtet ble også Kommisjonens beslutning om å foreslå utsettelse av deler av gjennomføringen av EUs kvotesystem for luftfarten diskutert. Les mer på Europaparlamentets nettsider.

.......................................................................................................................................................................
EU-delegasjonen lager ukentlig en oppsummering av sentrale saker som sto på agendaen i Europaparlamentet sist uke. Dette er ingen fullstendig oversikt over hva som har blitt diskutert eller vedtatt, men et innblikk i et utvalg sentrale saker. Mer informasjon om Europaparlamentet og det som står på agendaen der, kan du finne på deres egen nettside, www.europarl.europa.eu

Til toppen