Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Situasjonen i Ukraina må drøftes i Europarådet

- Det bør snarest avholdes en ministerkonferanse i Europarådet om Ukraina. Europarådet spiller en sentral rolle innenfor demokrati og rettsstatsutvikling i medlemslandene. Europarådet kan dermed bidra konstruktivt når det gjelder den fortsatt alvorlige situasjonen i Ukraina, sier utenriksminister Børge Brende.

Europarådet har en unik posisjon ved at alle viktige europeiske aktører er medlemmer. Europarådet råder også over effektive virkemidler til å utvikle demokrati og rettsstatsprinsipper i medlemslandene, og kan derfor spille en aktiv og konstruktiv rolle.

- Situasjonen i Ukraina er alvorlig. Fra norsk side er vi innstilt på å støtte opp under initiativer som kan bidra til at konflikten mellom Ukraina og Russland løses, og som kan bistå Ukraina i å videreutvikle det demokratiske styresettet i landet. 

Til toppen