Ukraina: Foruroligende lovendringer

- Jeg er dypt urolig over at Ukrainas parlament i går vedtok flere kontroversielle lover uten å ta hensyn til vanlige parlamentariske prosedyrer og demokratiske prinsipper, sier utenriksminister Børge Brende.

- Jeg er bekymret over at regjeringsflertallet uten reell debatt ser ut til å ha presset gjennom lovgivning som kan innskrenke forsamlingsfriheten og stigmatisere sivilt samfunn. Vi forventer at president Janukovitsj avviser lovendringer som strider mot Ukrainas internasjonale forpliktelser. Lovendringene som ble vedtatt i går er i så måte foruroligende. De må ikke under noen omstendighet benyttes til å gripe inn overfor fredelige demonstranter i landet, sier utenriksministeren.

Det har pågått omfattende demonstrasjoner i Ukraina siden myndighetene 21. november omgjorde sin beslutning om å inngå en assosieringsavtale med EU. Parlamentet vedtok 16. januar flere omstridte lovendringer som kan få vidtgående konsekvenser for forsamlingsfrihet, ytringsfrihet og sivilt samfunn generelt i Ukraina. Med disse lovendringene har Ukraina tatt et langt skritt vekk fra europeiske verdier og assosieringsavtalen med EU.

Til toppen