Underleverandør til skifteretten: Kvikkas fortsetter med lørdagsomdeling av aviser

- Jeg registrerer at Norpost i dag meldte oppbud til skifteretten. Samferdselsdepartementet har vært i møte med Kvikkas og blitt orientert om selskapets planer for å håndtere situasjonen som nå har oppstått. Vi forventer at Kvikkas klarer å levere aviser i henhold til kontrakten også i tiden fremover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har avtale med Kvikkas om lørdagsdistribusjon av aviser i områder uten egne avisbudnett. I deler av disse områdene er Norpost underleverandør.

Kvikkas har informert Samferdselsdepartementet om selskapets planer for å overholde sine kontraktsforpliktelser i den situasjonen som nå har oppstått. Departementet er ut fra denne redegjørelsen trygg på at Kvikkas har truffet tiltak som vil sørge for at lørdagsdistribusjon av aviser vil fortsette  i henhold til avtalen. 

Kvikkas har for øvrig vist en kraftig forbedring i leveringskvaliteten etter en litt røff start i november 2016.

 For flere opplysninger – se:

  • Temaartikkel på Samferdselsdepartementets nettside om omdeling av lørdagsaviser i områder uten egne avisbudnett

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)
Til toppen