Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

USA og Norge styrker samarbeidet om samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde er i Washington DC for møter med amerikanske myndigheter om samarbeid på samfunnssikkerhetsområdet.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde sammen med Peter Gaynor, leder for Federal Emergency Management Agency (FEMA).
Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde sammen med Peter Gaynor, leder for Federal Emergency Management Agency (FEMA). Foto: JD

I Washington møter Smines Tybring-Gjedde en rekke myndighetsorganer med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, sivilbeskyttelse og digital sikkerhet.

Justis- og beredskapsdepartementet og Department of Homeland Security har inngått en intensjonsavtale på samfunnssikkerhetsområdet. Intensjonsavtalen, som ble inngått tidligere i år, skal nå settes ut i livet.

– Avtalen er viktig blant annet for samarbeidet mellom de norske etatene som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap og søsterorganisasjonene på amerikansk side, sier Smines Tybring-Gjedde (FrP).

Kriseberedskap

Avtalen går ut på å videreutvikle det eksisterende samarbeidet innenfor blant annet kriseberedskap, digital sikkerhet, beskyttelse av kritisk infrastruktur, motvirking av desinformasjon, søk- og redningstjeneste samt informasjonsdeling innenfor en rekke områder innenfor samfunnssikkerhet.

– USA er den viktigste allierte for Norge, også innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og nasjonale sikkerhetsinteresser på sivil side, sier Smines Tybring-Gjedde videre.

Befolkningsvarsling

Samfunnssikkerhetsministeren møter i Washington DC også FEMA, søsterorganisasjonen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Et av temaene som er på agendaen fra norsk side er hvordan amerikanerne varsler sine borgere i tilfelle en hendelse. De har blant annet lenge hatt et system for befolkningsvarsling i USA, noe regjeringen i budsjettrunden i høst foreslo å sette av 1,1 millioner kroner til utredning av.

Amerikanerne har i likhet med Norge offentlig-privat samarbeid høyt på agendaen. Sentrale spørsmål er hvordan næringslivet kan stimuleres til å bidra til blant annet informasjonsdeling og støtte til offentlige myndigheter i kriser. Dette er tema på flere av møtene samfunnssikkerhetsministeren gjennomfører i den amerikanske hovedstaden.

Samtidig er USA en viktig alliert for Norge på feltet digital sikkerhet, som begge nasjonene har på den politiske dagsorden. Utnevnelsen av en egen samfunnssikkerhetsminister i Norge fra januar 2019 viser hvor viktig dette feltet er for norske myndigheter.

Til toppen