400 millioner kroner til utdanning i Syria og nabolandene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Norge vil inngå et flerårig samarbeid med Unicef, om opptil 400 millioner kroner til utdanning i Syria og nabolandene. Dette er en oppfølging av løftene fra giverkonferansen for Syria tidligere i år, som vil gi Unicef forutsigbarhet i arbeidet med barn og unge, sier utenriksminister Børge Brende.

Under Verdens humanitære toppmøte i Istanbul i dag, undertegner utenriksministeren og lederen for FNs barnefond (Unicef), Anthony Lake, en intensjonserklæring om et samarbeid om utdanning for barn og unge rammet av Syria-krisen.

- 2,8 millioner syriske barn og unge står uten skoletilbud i Syria og nabolandene. Mange har gått glipp av et helt barneskoleløp. Dette får langvarige, negative konsekvenser. Skolegang for disse barna er derfor noe av den viktigste bistanden Norge kan bidra med, sier Brende.

Syriske barn på skole i Aleppo. Behovet er likevel stort for mange andre. Foto: Truls Brekke, Unicef
Syriske barn på skole i Aleppo. Behovet er likevel stort for mange andre. Foto: Truls Brekke, Unicef

Norge planlegger å bevilge 400 millioner kroner til utdanning gjennom Unicef i Syria og nabolandene Jordan, Libanon, Tyrkia og Irak for perioden 2016-2018. 200 millioner kroner planlegges utbetalt i år.

Unicef er en viktig partner for Norge og sentral for å oppnå utdanningsmålene for Syria og regionen. Organisasjonen arbeider nært med nabolandenes myndigheter og andre lokale partnere for å nå syriske flyktningbarn og andre utsatte barn med et skoletilbud. Unicef har også viktige utdanningstiltak inne i Syria der rundt to millioner barn i dag ikke har tilgang til utdanning.

- Utdanning og beskyttelse av barn i krise og konflikt er høyt prioritert fra norsk side. Det er en stor utfordring i humanitære kriser som Syria-krisen, at det gis for lite penger til utdanning og at giverstøtten er uforutsigbar. Fra norsk side har vi et langsiktig perspektiv på samarbeidet med våre partnere. Vi inngikk nylig en tilsvarende intensjonsavtale med FNs høykommissær for flyktninger om innsatsen i Syria-krisen, sier Brende.

Norge var medarrangør av Syriakonferansen som ble arrangert i London i februar og hadde et særlig ansvar for utdanning. Konferansen resulterte i et historisk høyt bidrag fra giverlandene til Syria og nabolandene. Norge forpliktet seg til å gi rundt ti milliarder kroner til Syriakrisen over fire år. I 2016 vil Norge bevilge 2,4 milliarder kroner, hvorav 15 prosent vil gå til utdanning.