Utdrag frå olje- og energiminister Marte Mjøs Persens kalender for veke 2

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Onsdag 12. januar

Kl. 11.30: Olje- og energiministeren er til stades i den ordinære spørjetimen i Stortinget.

For meir informasjon, kontakt pressevakta på 415 73 500, epost info@oed.dep.no

 

Kl. 14.00: Olje- og energiministeren deltek på eit digitalt møte med dei tillitsvalde i Industri Energi.

For meir informasjon, kontakt pressevakta på 415 73 500, epost info@oed.dep.no

 

Kl. 1630: Olje- og energiministeren har eit digitalt møte med Samarbeidsrådet for Sunnhordland.

For meir informasjon, kontakt pressevakta på 415 73 500, epost info@oed.dep.no

 

Torsdag 13. januar 

Kl. 08.30: Olje- og energiministeren har eit digitalt møte med Øst-Finnmarkrådet.

For meir informasjon, kontakt pressevakta på 415 73 500, epost info@oed.dep.no

 

Kl. 20.00: Olje- og energiministeren har eit digitalt møte med kvinnenettverket i Vestland Ap.

For meir informasjon, kontakt pressevakta på 415 73 500, epost info@oed.dep.no

 

Fredag 14. januar

Kl. 08.15: Olje- og energiministeren har eit digitalt møte med leiinga i Elkem.

For meir informasjon, kontakt pressevakta på 415 73 500, epost info@oed.dep.no