Utdrag frå olje- og energiminister Marte Mjøs Persens kalender for veke 47

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Onsdag 24. november

Kl. 13.00: Olje- og energiministeren deltek i den ordinære spørjetimen i Stortinget.

Kl. 14.30: Olje- og energiministeren er til stades på Zerokonferansen 2021, der ho skal delta i ein samtale om havvind på norsk sokkel. Stad: Thon Hotel Storo, Vitaminveien 23, Oslo.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no.

Kl. 15.30: Olje- og energiministeren taler til Industri Energis landsmøte. Stad: Oslo kongressenter, Youngs gate 21, Oslo.

Pressekontakt er politisk rådgivar Arild Theimann, telefon 93 22 78 37, e-post arild.theimann@oed.dep.no.

Torsdag 25. november

Om føremiddagen besøkjer olje- og energiministeren Johan Sverdrup-plattforma i Nordsjøen. Seinare på dagen besøkjer ho Oljedirektoratet og deltek på den offisielle opninga av Duva og Gjøa P1 i Stavanger.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Henrik Hoel, telefon 48 13 61 94, e-post heh@oed.dep.no.

Fredag 26. november

Kl. 12.00: Olje- og energiministeren deltek digitalt på Aure kommunes næringslivsdag, der ho skal ha ein samtale med ordførar Hanne-Berit Brekken.

Søndag 5. desember-torsdag 9. desember

Olje- og energiministeren deltek på ei USA-reise saman med kronprins Haakon, utanriksminister Anniken Huitfeldt og næringsminister Jan Christian Vestre. Klima- og energispørsmål vil vere eit sentralt tema for besøket. Presse som ønskjer å dekkje besøket kan ta kontakt med Utanriksdepartementet på media@mfa.no innan 26. november. Meir informasjon om besøket finn du her.

Pressekontakt for olje- og energiministeren er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no.