Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utlysning: Tilskudd til utvikling av norsk-russisk festivalsamarbeid i nordområdene 2016 - 2018

Kulturdepartementet støtter treårige utviklingsprosjekter på festivalområdet.

Nordområdene er et sentralt interesseområde for Norge. Kulturfeltet og kultursamarbeid over grensene er en viktig del av dette. Kulturdepartementet ønsker å bidra langsiktig til etablering og utvikling av kultursamarbeidet over grensene i nord, og har etablert treårig program for norsk-russisk kultursamarbeid i nordområdene. I programperioden 2016 - 2018 er festivalsamarbeid et av fokusområdene.

Kulturdepartementet inviterer med dette festivalaktører innenfor det profesjonelle kulturfeltet til å søke om prosjektmidler for programperioden 2016 - 2018 for å etablere eller videreutvikle samarbeidet mellom norske og russiske aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland, og dermed utviklingen av festivalfeltet i Barentsregionen. Samarbeids­­programmet skal også fremme prosjekter knyttet til urfolkskultur og barne- og ungdomskultur.

Aktivitetene skal ha nedslagsfelt innenfor den norske og russiske delen av Barents­regionen, d.v.s. Nordland, Troms og Finnmark, og de russiske regionene Murmansk, Arkhangelsk, Karelia, Komi og Nenets, samt St. Petersburg. Utviklingsarbeidet må være rettet inn mot norsk-russisk samarbeid, men kan også omfatte aktører i Nord-Sverige og Nord-Finland. Samarbeidet kan omfatte flere aktører på norsk og russisk side.

Søknaden om tilskudd skal inneholde:

  • søknadssum og prosjektbeskrivelse med opplysninger om bakgrunn for og formål med prosjektet, om samarbeidspartnere samt hvem som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring
  • budsjett for hele prosjektperioden (hvor det kan forutsettes tilskudd inntil rammen for 2016 også i 2017 og 2018)
  • fremdriftsplan for hele prosjektperioden 2016 - 2018
  • kontonummer for evt. utbetaling av tilskudd

Departementets tildeling skjer for perioden 2016 - 2018 under ett, med årlige utbetalinger. Rammen for 2016 er på inntil kr 1 450 000. Det tas forbehold om Stortingets bevilgninger for 2017 og 2018.

Det gis ikke tilskudd til:

  • aktiviteter innenfor festivalens ordinære virksomhet
  • rene kunstneriske prosjekter, som gjennomføring av konserter, forestillinger, utstillinger
  • investeringstiltak
  • FoU-tiltak, utdannelse

Søknad sendes elektronisk til [email protected]  innen 6. juni 2016.

Søknaden merkes Utlysning norsk-russisk kultursamarbeid 2016 - 2018 – festival

Kontaktperson seniorrådgiver Sverre Miøen [email protected] 

Til toppen