Uttak av ulv utenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet har behandlet klager på rovviltnemndene sine vedtak om lisensfelling av inntil 26 ulver utenfor ulvesonen. Vedtakene er i all hovedsak stadfestet. Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember.

– Jeg er tilfreds med avgjørelsen, og med at de de regionale rovviltnemndenes vurderinger er fulgt opp, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. Dette bidrar til økt forutsigbarhet for beitenæringene.