Historisk arkiv

Uttalelse fra næringsminister Dag Terje Andersen om Nammos oppkjøp av Talley Defense Systems

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

- Departementet har blitt orientert om at ammunisjonsfabrikken Nammo AS er i ferd med å kjøpe opp sin mangeårige samarbeidspartner Talley Defense Systems. Jeg har fått avklart at dette ikke innebærer noen endringer for de strenge regler som gjelder for Nammos eksport av våpen. Så langt vi nå har oversikt over, er heller ikke det amerikanske selskapet produsent av klasebomber eller det som etter norske regler vurderes som problematisk våpenproduksjon. Oppkjøpet har derfor så langt vært vurdert som udramatisk.

Uttalelse fra næringsminister Dag Terje Andersen om Nammos oppkjøp av Talley Defense Systems

- Departementet har blitt orientert om at ammunisjonsfabrikken Nammo AS er i ferd med å kjøpe opp sin mangeårige samarbeidspartner Talley Defense Systems. Jeg har fått avklart at dette ikke innebærer noen endringer for de strenge regler som gjelder for Nammos eksport av våpen. Så langt vi nå har oversikt over, er heller ikke det amerikanske selskapet produsent av klasebomber eller det som etter norske regler vurderes som problematisk våpenproduksjon. Oppkjøpet har derfor så langt vært vurdert som udramatisk.8. desember 2006

Til toppen