Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utviklingen i EU stiller store krav til norsk forvaltning

Utviklingen i EU stiller norsk forvaltning overfor store og dels nye utfordringer. Dette skyldes ikke minst det voksende antall EU-byråer, mer aktiv koordinering, og at kommisjonen i økende grad fremmer forslag til tiltak som går på tvers av politikkområder. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har på denne bakgrunn fått utarbeidet rapporten ”Nye styringsformer i EU og forvaltningspolitiske utfordringer for Norge”.

Rapporten peker på at norsk forvaltning i økende grad er med på å utforme europeisk politikk blant annet gjennom deltakelse i Kommisjonens mange ekspertgrupper.  Norge deltar på mange områder på linje med EU-land i arbeidet med å forberede ny politikk i EU. Norge har imidlertid særskilte utfordringer i og med at vi ikke deltar når beslutningene fattes.

I rapporten foreslås det en rekke tiltak knyttet til å bygge ny kunnskap, utnytte eksisterende kunnskap, og bedre informasjons- og kunnskapsutvekslingen. Tiltakene har som mål å kompensere for at Norge bare delvis deltar i de pågående politisk-administrative prosessene i EU.

Rapporten, som er utarbeidet av konsulentselskapet Europaveien, skal nå vurderes i FAD før man tar stilling til hvordan den skal følges opp.

 

Til toppen