Nye styringsformer i EU og forvaltningspolitiske utfordringer for Norge

Rapporten er en analyse av hvordan norske departementer og underliggende etater kan møte utfordringene som følge av de siste årenes utvikling innenfor europeisk forvaltningspolitikk.

Denne rapporten er en analyse av hvordan norske departementer og underliggende etater kan møte utfordringene som følge av de siste årenes utvikling innenfor europeisk forvaltningspolitikk.

Formålet med arbeidet har vært å foreta

  • en kartlegging av status av styrings-/forvaltningsreformer i EU etter inngåelsen av EØS-avtalen
  • identifisere særlig viktige problemstillinger av forvaltningspolitisk karakter
  • foreta en nærmere drøfting av utfordringer for norsk forvaltning
  • legge frem forslag til tiltak for å møte utfordringene

Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet Europaveien for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Nye styringsformer i EU og forvaltningspolitiske utfordringer for Norge (PDF)