Setter i gang nye forskningsprosjekter om hest

Ni nye forskningsprosjekter om hest skal settes i gang i 2015, besluttet stiftelsen Hästforskning i desember. Tre av disse prosjektene er norske.

I desember besluttet stiftelsen Hästforskning at det svensk/norske forskningssamarbeidet om hest skal sette i gang ni nye prosjekter i 2015. Tre av disse prosjektene er norske, og stikkord for disse er sykdom i nervesystemet (polynevropati), leddinfeksjoner hos føll og genforskning på fjordhest. 

Det kom inn totalt 51 søknader fra Norge og Sverige til Hästforskning, og ti av disse hadde norsk hovedsøker. Totalt 10,2 millioner kroner ble tildelt de ni nye prosjektene. Prioriterte forskningstemaer er hestens helse, prestasjon og velvære, reproduksjon, oppdragelse og foring, og hestens rolle for mennesket, samhold og miljø. 

Det svensk/norske samarbeidet om forskning på hest ble etablert i 2009. Samarbeidet finansieres med midler fra BIONÆR, Forskningsmidler over jordbruksavtalen, Norsk Rikstoto og Norsk Hestesenter.

Hest og gutt -avtale-ut-nov15
I desember besluttet stiftelsen Hästforskning at det svensk/norske forskningssamarbeidet om hest skal sette i gang ni nye prosjekter i 2015. Foto: Kerstin Mertens/Samfoto Foto: Foto: Kerstin Mertens/Samfoto
Til toppen