Viktig valg for Afghanistan

- Det afghanske folk har i dag, som de gjorde under første runde av presidentvalget, trosset trusler fra opprørsgrupper og avlagt sin stemme. Gjennomføring av demokratiske valg er et av de viktigste elementene i å bygge et stabilt Afghanistan for fremtiden, sier utenriksminister Børge Brende.

Når det er klart hvem som vinner den andre valgrunden i dag, vil den første demokratiske maktoverføringen i landets historie finne sted. Stemmeopptelling og klagebehandling ventes å ta flere uker.

- At valget gikk riktig for seg og anses som legitimt, både av kandidatene og det afghanske folk, vil være viktig for Afghanistans demokratiske utvikling, sier utenriksministeren.

Afghanske sikkerhetsstyrker har gjort en god jobb med å sikre velgerne og stemmelokalene. Likevel har dessverre mennesker blitt drept og skadet i dag også.

- Afghanske myndigheter var bedre forberedt i dag enn under første valgomgang i april. Samtidig er det urealistisk å tro at valget var problemfritt. Sikkerhetssituasjonen er komplisert og områder i nord er flomrammet. Dette har ført til stengte valglokaler i enkelte områder. Vi håper nå at valginstitusjonene i Afghanistan får den arbeidsro de trenger til å telle stemmer og behandle klager slik at endelig resultat kan kunngjøres så snart som mulig, sier utenriksminister Brende.  

Norge har støttet planlegging og gjennomføring av presidentvalget og neste års parlamentsvalg i Afghanistan med 102 millioner kroner. 

Til toppen