Historisk arkiv

Glad for enighet om gjennomgang av det afghanske valgresultatet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er glad for at de to presidentkandidatene i Afghanistan i går kveld ble enige om en omfattende gjennomgang av valgresultatet. Ashraf Ghani og Abdullah Abdullah viser med dette at de begge tar ansvar for å bidra til Afghanistans stabilitet og enhet, sier utenriksminister Børge Brende.

Etter annonseringen av det foreløpige resultatet av andre runde i presidentvalget, har det kommet mange påstander om omfattende valgfusk. FNs spesialrepresentant Jan Kubis har etter konsultasjoner med kandidatene, president Karzai og landets valgkommisjon utarbeidet et forslag til gjennomgang av valgresultatet. Etter samtaler fredag og lørdag der også USAs utenriksminister John Kerry deltok, kom de frem til enighet. Samtlige stemmesedler fra presidentvalgets andre omgang skal gjennomgås. Begge kandidatene uttaler at de vil akseptere det endelige resultatet etter en slik prosess, og at det deretter skal dannes en bred samlingsregjering som skal ledes av den som har fått flest stemmer. Også president Karzai har akseptert denne prosessen, selv om det innebærer at det tar lengre tid å få en ny president og regjering på plass.

- Jeg vil takke FN ved spesialrepresentant Jan Kubis og USA ved utenriksminister John Kerry for den innsatsen de har lagt ned for å komme frem til en løsning. Det er svært viktig at det første demokratiske maktskiftet i afghansk historie blir gjennomført på en måte som både det afghanske folk og det internasjonale samfunn kan ha tillit til. Den gjennomgangen som nå iverksettes, vil sikre at stemmene fra de mange millioner afghanere som deltok i valget til tross for trusler om represalier fra Taliban, nå blir håndtert på en forsvarlig måte og at falske stemmer lukes ut, sier utenriksministeren. 

- Den prosessen som nå starter vil være svært omfattende og krevende. Jeg håper Afghanistans uavhengige valgkommisjon, med støtte fra det internasjonale samfunn, klarer å gjennomføre den på en måte som er i tråd med internasjonale standarder. Norge har gjennom flere år støttet Afghanistans valginstitusjoner, og vi ser frem til et endelig resultat og et maktskifte som bidrar til sikkerhet, stabilitet og utvikling i landet sier Brende.