Vedtak fra Tariffnemnda om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

Tariffnemnda besluttet 11. mai 2015 å allmenngjøre tariffavtaler for godstransport på vei.

Vedtaket og ny forskrift om allmenngjøring er tilgjengelig på Tariffnemndas hjemmeside.

Til toppen