Vedtak fra Tariffnemnda om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tariffnemnda besluttet 11. mai 2015 å allmenngjøre tariffavtaler for godstransport på vei.

Vedtaket og ny forskrift om allmenngjøring er tilgjengelig på Tariffnemndas hjemmeside.