Vedtar felling av fire ulverevir

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling innenfor ulvesona denne vinteren. Departementet opprettholder nemndenes vedtak om felling av ulvene i det helnorske reviret Hornmoen og grenserevirene Bograngen og Rømskog. Det åpnes også for felling av de gjenværende dyrene i Slettåsreviret.

- Gjennom vedtaket om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen viser regjeringen at vi følger opp Hurdalsplattformen. Denne regjeringen ønsker en mer restriktiv rovviltpolitikk enn den som ble ført av Solberg-regjeringen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch, som er tilfreds med at det nå er fattet  vedtak om tillatelse til lisensfelling i fire ulverevir. 

 - Ulvebestanden har gjennom flere år ligget over det bestandsmålet Stortinget har fastsatt. Vi ønsker å forvalte i tråd med de bestandsmålene Stortinget har vedtatt. Det er viktig for tilliten til forvaltningen og for folk som opplever de belastningene det kan gi å ha ulv i nærområdet, sier  landbruks- og matminister Sandra Borch.  

- For beitenæringen og lokalsamfunn er dette vedtaket svært viktig, og det signaliserer at regjeringen ønsker å følge opp den to-delte målsetningen hvor også beitedyr hensyntas i større grad enn det Solberg-regjeringen la opp til, avslutter Borch.

Les mer hos Klima- og miljødepartementet