Historisk arkiv

Velkommen til Kulturminneåret 2009!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I år er kulturminneåret - et år for engasjement og oppmerksomhet rundt mangfoldet i kulturarven. De kjente, monumentale kulturminnene skal vike for dagliglivets kulturminner. Gjennom hundrevis av arrangement skal alle få muligheten til å møte kulturminnene og til å oppdage nye kulturminner i sine nære omgivelser. Kunnskap og informasjon skal bidra til å gjøre dem synlige.

Kulturminneåret er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet med de frivillige organisasjonene som en viktig motor i arbeidet. Sammen vil vi legge til rette for gode, kortreiste opplevelser slik at alle skal få anledning til å se dagliglivet i et kulturminneperspektiv.

Vi skal vise fram hele spekteret i kulturarven – både den materielle og den immaterielle. Den materielle kulturarven vår er viktig – den er som en fysisk historiebok, men den må fylles med fortellinger og kunnskap, slik at historien blir levende. På den måten henger den immaterielle og den materielle kulturarven sammen og utfyller hverandre.

De statlige sektorene skal hjelpe til med å gjøre kulturminneåret synlig. Mange statlige sektorer eier flotte bygninger, både store, kjente bygninger, men også mange små, som også rommer en interessant historie. Gjennom året skal man kunne gå spennende kulturminneløyper fra den ene statlige kulturhistoriske eiendommen til den andre.

Godt kulturminneår!

Erik Solheim og Trond Giske

Til toppen